Bokningsvillkor vid Yoga Retreats

Bokning- När du anmäler dig till ett yogaretreat eller yogaresa godkänner du följande bokningsvillkor. Allmänt – Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Yoga på Limhamn AB (nedan kallad My Yoga Room) och Deltagaren (personen som detta avtal gäller).

Betalning- Betalning sker via faktura om inte annat anges, enligt betalningsdatum som anges i din bokningsbekräftelse eller faktura. Vid resor och retreats utgår en anmälningsavgift för att bekräfta platsen. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar. YogaRetreats ska vara fullt betalda senast 30 dagar innan avresa. Vid bokning mindre än 30 dagar före ett retreats, betalas hela beloppet direkt.

Avbokning, ångerrätt och Återbetalning - När du anmäler dig till ett yogaretreat eller yogaresa har du 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Inte från och med det datum du betalat. Om du bokar dig mindre än 30 dagar innan starten av ett arrangemang har du ingen ångerrätt. Vid frånvaro utgår full debitering. Ingen återbetalning sker på anmälningsavgiften oavsett om du använder dig av din ångerrätt inom 14 dgr. 14 dgr efter anmälan är anmälan bindande och ingen återbetalning sker. Om du mot förmodan skulle få förhinder kan du överlåta platsen till en annan deltagare. Detta är något du ansvara för själv. Vid akut sjukdom kontakta info@myyogaroom.se för att se om väntelista finns., detta ör dock ingen garanti. Vänligen observera att inga undantag görs i återbetalningspolicyn. Vid anmälan godkänner du dessa villkor och förbinder dig att betala i enlighet med med följande bokningsvillkor och erhållen faktura.

Inställda arrangemang - Om ett arrangemang eller yogaresa du anmält dig och betalat skulle ställas in, full återbetalning sker förutom på anmälningsavgiften.

Bilder och video - Vid deltagande vid träningstillfällen eller vid event kan My Yoga Room komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i sociala medier samt återges på hemsida, nyhets- och informationsutskick samt i övrig marknadsföring. Genom att delta på träning och event förutsätter My Yoga Room att Medlem accepterar användning foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. Vill medlem ej vara med meddela yogaläraren innan träningstillfället/event.

Ansvar och ansvarsfriskrivning – All träning /yoga sker på egen risk. My Yoga Room ansvarar inte för personskada som åsamkats deltgaren p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Varje deltagare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer.

Försäkring - Vid yogaresor/retreat är det ditt eget ansvar att säkra att du har en relevant reseförsäkring, vilket alltid rekommenderas. I hemförsäkringens reseskydd ingår ofta avbeställningsskydd, vilket du själv ansvarar för.

Integritetspolicy – Deltagarens personuppgifter hanteras endast av oss på My Yoga Room och i de fall nödvändigt till personuppgiftsbiträden, dvs företag som gör att My yoga Room kan erbjuda deltagaren sina tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för My yoga Rooms räkning och enligt My Yoga Rooms instruktioner.

Force Majeure – My Yoga Room ansvarar inte för avbrott i yogaretreatet som beror på omständigheter som är utanför My Yoga Rooms kontroll såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

My Yoga Room
Yoga på Limhamn AB org. 559174-4775
Linnégatan 26
216 14 Limhamn
Sverige